Onderzoeken, begrijpen en doorbreken

Op weg naar een nieuw evenwicht en hernieuwde verbinding

Werkwijze – Van intake tot eindgesprek


De intake

De therapie start met een intakegesprek en duurt een uur. We staan stil bij mijn werkwijze en jullie vertellen over de hulpvraag en doelen voor de behandeling.


Relatietherapie

In de relatietherapie maak ik eclectisch gebruik van technieken uit verschillende systemische stromingen, waaronder EFT. We onderzoeken jullie ervaringen en belevingen in de omgang met elkaar. Zo worden jullie je meer bewust van de (destructieve) interactiepatronen en de daaraan verbonden emoties. Door de gedachtes, gevoelens en behoeftes achter deze interactiepatronen te onderzoeken, kunnen deze interactiepatronen worden begrepen en doorbroken. Hierdoor komt er meer grip en begrip, komt er ruimte voor een ander contact en een hernieuwde verbinding.

We gaan ook in op jullie voorgeschiedenis via het maken van een genogram (stamboom). Dit is van belang aangezien jullie voorgeschiedenis een blauwdruk heeft gecreëerd voor de manier van omgaan en verbinden met anderen. Dit heeft dus invloed op hoe je nu met je partner omgaat, maar ook hoe je nu tegen het leven en de problemen/uitdagingen die daarbij horen aankijkt. Mijn aanpak is persoonlijk en directief en mijn uitgangspunt is dat jullie de oplossing voor jullie uitdagingen/problemen al (verborgen) bij jullie dragen.


Individuele (systemische)therapie

In de gesprekken volgend op de intake gaan we in op je voorgeschiedenis via het maken van een genogram (stamboom). Verder bespreek je waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. We onderzoeken jouw bewuste en onbewuste motieven, wat jou beweegt, wat je verlangens en behoeftes zijn.
Ik behandel vanuit de systemische visie met elementen uit verschillende stromingen van systeemtherapie, NLP, provocatieve psychologie en psychosociale therapie. Om te oefenen met nieuw/ander gedrag kan huiswerk een onderdeel van de behandeling zijn. Via de therapie krijg je een andere visie op je uitdagingen/problemen, op jezelf en op je relaties met anderen. Dit creëert mogelijkheden tot ontwikkeling. De mogelijkheid is er om belangrijke anderen uit te nodigen voor een gesprek. Bijvoorbeeld een gesprek over onuitgesproken zaken die je in de weg blijven zitten, over het verleden of over het nu.


Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie kan variëren en is afhankelijk van je voorgeschiedenis, problematiek, doelen en wensen. Een kortdurende therapie varieert van ongeveer zes tot tien gesprekken. Na vijf gesprekken vindt er een evaluatie plaats. De eerste vijf gesprekken tot de evaluatie vinden frequent plaats, in de afrondende fase van de therapie kan hier meer tijd tussen zitten. Bij ernstige faseproblematiek kan de therapie langer duren en zijn de zittingen minder frequent, bijvoorbeeld één keer per maand.


Dossierplicht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De praktijk is niet aangesloten op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat betekent dat niemand behalve jouw therapeut (waarvoor op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht geldt) op de hoogte is van de inhoud van jouw therapiegesprekken. Zelfs je eigen huisarts wordt niet automatisch op de hoogte gesteld. Mocht je dit wel op prijs stellen is dat uiteraard mogelijk. Voor meer uitleg kan je de Privacy Policy onderaan de pagina bekijken.

Bekijk reacties Neem contact op