Werkwijze

Van intake tot eindgesprek

 

De intake
De therapie start met een intake gesprek, deze duurt een uur. We staan stil bij mijn werkwijze en u vertelt over uw hulpvraag en doelen voor de behandeling.

Relatietherapie
De basis van de relatietherapie die ik bied is een combinatie van EFT en contextuele systeemtherapie. Verder gebruik ik eclectisch, afhankelijk van het stel wat ik voor mij heb, elementen vanuit andere systemische stromingen. We onderzoeken uw ervaringen en belevingen in de omgang met elkaar. Zo wordt u zich bewuster van de (destructieve) interactiepatronen en de daaraan verbonden emoties. Door de gedachten, gevoelens en behoeften achter deze interactiepatronen te onderzoeken, kunnen deze interactiepatronen worden begrepen en doorbroken. Hierdoor komt er ruimte voor een ander contact en een hernieuwde verbinding.
We gaan ook in op uw voorgeschiedenis. Dit is van belang aangezien uw voorgeschiedenis u heeft gevormd tot wie u bent. Dit heeft invloed op hoe u nu met uw partner omgaat, maar ook hoe u nu tegen het leven en de problemen/uitdagingen die daarbij horen, aankijkt.
Mijn aanpak is persoonlijk en directief en mijn uitgangspunt is dat u ergens de oplossing voor uw uitdagingen/problemen al bezit.

Individuele (systemische)therapie
In de gesprekken volgend op de intake bespreekt u waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt en onderzoekt u hoe u in het hier-en-nu keuzes kunt maken die een ander resultaat kunnen geven. Ik behandel vanuit een systemische benadering met elementen uit verschillende stromingen van systeemtherapie, NLP, provocatieve psychologie en psychosociale therapie. Om u te stimuleren tot nieuw gedrag kan huiswerk een onderdeel van de behandeling zijn. Via de therapie krijgt u een andere visie op uw uitdagingen/problemen, op uzelf en op uw relaties met anderen. Dit creëert mogelijkheden tot ontwikkeling. De mogelijkheid is er om belangrijke anderen uit te nodigen voor een gesprek. Een gesprek over onuitgesproken zaken die u in de weg blijven zitten, over gevoelens, over het verleden of over het nu.

Hoe lang duurt de therapie?
De duur van de therapie kan variëren en is afhankelijk van uw voorgeschiedenis, problematiek, doelen en wensen. Een kortdurende therapie varieert van ongeveer zes tot tien consulten. Na vijf consulten vindt er een evaluatie plaats.
De eerste vijf consulten tot de evaluatie vinden frequent plaats, in de afrondende fase van de therapie kan hier meer tijd tussen zitten. Bij ernstige faseproblematiek kan de therapie langer duren en zijn de zittingen minder frequent, bijvoorbeeld één keer per maand.

Dossierplicht: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
De praktijk is echter niet aangesloten op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat betekent dat niemand behalve uw therapeut (waarvoor op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht geldt) op de hoogte is van de inhoud van uw therapiegesprekken. Zelfs uw eigen huisarts wordt niet automatisch op de hoogte gesteld. Mocht u dit wel op prijs stellen is dat uiteraard mogelijk. Voor meer uitleg kunt u de Privacy Policy onderaan de pagina bekijken.