Onderzoeken, begrijpen en doorbreken

Op weg naar een nieuw evenwicht en hernieuwde verbinding

Non-duale therapie


Wat is non-dualiteit?

Non-dualiteit is een veld van gewaarzijn waarin alles gezien, gehoord en gevoeld kan worden, niets wordt uitgesloten. Het verwijst naar het alomvattende en altijd volledig aanwezige ‘zijn’, dat zich kenbaar maakt in alles wat er is.


Wat is non-duale therapie?

Non-duale therapie is een vorm van therapie waarin de nadruk ligt op het ‘ervaren’. Door bij gevoelens aanwezig te blijven, kan je gaan ervaren hoe verkramping en verzet oplossen. Hierdoor kan laag voor laag ‘doorleefd’ worden wat vast is gaan zitten. Er kan dan veel los komen, zoals trauma’s, negatieve cognities, paniek, boosheid en angst. Eventueel kan EMDR ondersteunend worden ingezet om erbij te kunnen blijven en ook deze te ‘beleven’.

Bij het voelen van deze gevoelens, ligt er onder elke laag een andere laag klaar om ‘beleefd’ te worden. Bij het doorleven van deze gevoelens komt energie vrij, deze energie zorgt voor een geluksgevoel, rust, compassie, openheid, mededogen en liefde. Liefde voor jezelf, de ander en de wereld. Er ontstaat een groeiend besef dat deze niet afgescheiden zijn.

Zoals bij veel andere therapievormen is non-duale therapie niet gericht op het verbeteren of aanvullen van je zelfbeeld, maar juist op het doorzien van dit zelfbeeld. De focus ligt op het ontwaken uit ‘de droom van onze aannames en gedachten’ en terug te keren in de werkelijkheid van ‘wat is’. Het gaat dus niet over het sleutelen aan jezelf, maar hiermee te stoppen en door ‘je-zelf’ heen te kijken.
De sessies zijn een uitnodiging om te ontspannen bij ‘wat is’, wat dat ook mag zijn.


Hoe ziet een sessie eruit?

We bekijken in de sessie waar je bij stil wilt staan. Dit kunnen we via verschillende manieren onderzoeken of benaderen. Deze manieren zijn ongestructureerd en onstaan in de sessie. We kijken wat er zich aandient, we observeren het, zonder het te willen veranderen of verklaren. Eventueel gebruiken we ook bepaalde ervaringsgerichte oefeningen, zoals visualisaties, geleide meditaties of focussing om ervaringen te verdiepen en te beleven. Stilte en meditatie kan ook een onderdeel van de sessie zijn.

Bekijk werkwijze Neem contact op