Onderzoeken, begrijpen en doorbreken.

Op weg naar nieuw evenwicht en een hernieuwde verbinding.

Verbinden vanuit contact

Floor Mans, relatie- en gezinstherapeut

Als relatie- en gezinstherapeut richt ik mij op het maken van contact en het herstellen van de verbinding, met jezelf en met elkaar.
Mijn overtuiging is dat in elke crisis een enorme potentie zit. Een kans tot groei, ontwikkeling en verdieping, zowel individueel als relationeel. Met mijn expertise als systeemtherapeut en twintig jaar werkervaring help ik mijn cliënten deze kans optimaal te benutten.

Wanneer ben je gelukkig?

Uit talloze onderzoeken komt naar voren dat de mate van geluksbeleving vergroot wordt door de betekenisvolle verbindingen met anderen om je heen. Verbinding met je partner, met je kinderen, met de collega’s op je werk, met je gezin van herkomst en de verbinding met jezelf. In deze verbindingen kan je je erkend voelen, gezien, gekoesterd, geliefd, het gevoel krijgen dat je er simpelweg toe doet. Maar is de verbinding beschadigd, ondervoed, overbelast, aan het verdwijnen, dan ga je je minder gelukkig voelen, met de ander en met jezelf.

Verbinding herstellen?

Via onderzoek van onderliggende gevoelens en behoeften maak je stappen in het herstellen van het contact met jezelf en eventueel met je partner. Elke moeilijke periode is een kans om de verbinding met jezelf en/of je partner te verdiepen en daardoor gelukkiger in het leven te staan.

Welke behandelvormen?

Ervaar je moeite in de verbinding met je partner, een collega, een gezinslid of welke belangrijke ander dan ook, dan kan relatietherapie ondersteuning bieden. Ben je de verbinding met jezelf kwijt, met wie je bent en wat je wil in het leven, worstel je met angsten, perfectionisme, piekeren, faalangst, schuldgevoelens, een negatief zelfbeeld, heftige herinneringen, trauma’s, somberheid, dan kunnen individuele therapie, EMDR en/of  non-duale therapie opties voor je zijn. Een combinatie van de verschillende behandelvormen is ook mogelijk.

Meer over Floor

Aangesloten/geregistreerd bij

Hoe anderen het hebben ervaren

Floor is direct, ze draait er niet omheen, dit kan best confronterend zijn, maar ook zeer verhelderend. Ik beleefde haar als doortastend, iemand die ‘de dingen’ snel te pakken krijgt. Ik heb hierdoor de kern van mijn probleem te pakken en heb daardoor weer het gevoel dat ik zuurstof krijg, dat ik kan ademen.