Onderzoeken, begrijpen en doorbreken

Op weg naar een nieuw evenwicht en hernieuwde verbinding

Therapie


Wanneer therapie?

Ik ben ervan overtuigd dat er in elke crisis een enorme potentie zit. Een kans tot ontwikkeling en verdieping, zowel individueel als relationeel. Therapie kan je ondersteunen om deze kans optimaal te benutten.
Verder ga ik er vanuit dat je het antwoord op deze fase al bij je draagt, ik zal je begeleiden in het proces om weer contact te maken met jezelf en met dit antwoord.
Therapie kan ook uitkomst bieden als je bepaalde thema’s in je leven herhaaldelijk blijft tegenkomen en de betekenis hiervan niet begrijpt en/of hoe er constructiever/anders mee om te gaan.

Voor partners kan de therapie fungeren als een loep. We vergroten de dynamiek tussen jullie uit waardoor de details en nuances zichtbaar worden. Hierdoor kunnen we beter onderzoeken wat er in deze dynamiek gebeurt en wat er onder deze dynamiek schuilgaat. Wat gebeurt er in contact met elkaar? Welke (destructieve) interactiepatronen vinden er plaats? Hoe zijn deze patronen ontstaan? Welke (onbewuste) verlangens en behoeftes liggen er onder? Hoe kan je deze patronen herkennen en doorbreken, zodat je je weer veiliger kan voelen bij elkaar?

Bekijk reacties Neem contact op