Onderzoeken, begrijpen en doorbreken

Op weg naar een nieuw evenwicht en hernieuwde verbinding

Relatietherapie


Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, waarbij de partners samen in therapie zijn. Tijdens de sessie onderzoeken we de (negatieve) interactiedynamiek tussen jullie.


Systeemtherapie

Personen die een band hebben met elkaar hebben noemen we een (sociaal) systeem. Een therapeut die werkt met deze ‘systemen’, wordt daarom ook een ‘systeemtherapeut’ genoemd en de therapie ‘systeemtherapie’. Relatietherapie en gezinstherapie zijn dus vormen van systeemtherapie.
Iedereen behoort tot een aantal sociale systemen, bijvoorbeeld een gezin, een vriendengroep, op school, collega’s op het werk, maar ook jij en je partner zijn een systeem. Binnen deze sociale systemen beïnvloeden personen elkaar. Wat we denken, voelen, hoe we reageren en handelen, wordt beïnvloed door het contact met anderen. Deze wisselwerking in contact met de ander kan verstoord raken. Zo ontstaan er interactiepatronen tussen partners die schadelijk zijn voor de relatie. Een systeemtherapeut ziet een probleem daarom niet als op zichzelf staand, maar verweven in het contact met de andere belangrijke personen waarmee iemand leeft. De behandeling richt zich op zowel de aangemelde problematiek als de interactiepatronen.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de NVRG of van de stichting EFT.


Wanneer relatietherapie?

Iedereen heeft in zijn of haar sociale systeem te maken met spanningen en problemen, dit is tot op zekere hoogte normaal en hoort bij het leven. Situaties die spanningen en problemen kunnen opleveren zijn o.a. fase wisselingen, waarbij partners in een nieuwe levensfase komen. Voorbeelden van deze fase wisselingen zijn:

 • samenwonen
 • zwangerschap
 • geboorte van kinderen
 • uit huis gaande kinderen
 • scheiding
 • overlijden van een familielid/belangrijke ander
 • opnieuw samenstellen van een gezin (met kinderen)

Het vergt niet alleen persoonlijke aanpassing in deze nieuwe situatie, maar de partners moeten ook weer opnieuw afstemmen op elkaar. Soms is dat moeilijk en verliezen de partners verbinding met elkaar.
Verder kunnen er situaties ontstaan die de relatie onder een hoge druk zetten, zoals bijvoorbeeld:

 • een derde in het spel
 • uitgekeken zijn op elkaar
 • constant ruzie hebben met elkaar
 • seksuele problemen
 • langzaam uit elkaar groeien
 • verschillende ideeën hebben over de opvoeding van de kinderen

Vaak komen partners er wel uit met elkaar of met behulp van vrienden en familie. Maar als de problemen ernstig zijn of lang duren, kan het zijn dat dit niet meer lukt. Relatietherapie kan dan een uitkomst bieden.

Bekijk werkwijze Neem contact op