Onderzoeken, begrijpen en doorbreken

Op weg naar een nieuw evenwicht en hernieuwde verbinding

Verbinden vanuit contact

Floor Mans, relatie- en gezinstherapeut

Als relatie- en gezinstherapeut, ben ik toegwijd aan het creëren van diepgaande verbindingen het herstellen van relaties, zowel met jezelf als met de ander.
Mijn overtuiging is dat een crisis een kans biedt tot groei, ontwikkeling en verdieping, zowel individueel als relationeel. Zoals Winston Churchill het ooit al benoemde; “Never waste a good crisis”.
Met vijfentwintig jaar werkervaring en mijn expertise als systeemtherapeut, help ik mijn cliënten deze kans optimaal te benutten.

Wat maakt mensen gelukkig?

Uit talloze onderzoeken komt naar voren dat de mate van geluksbeleving vergroot wordt door de betekenisvolle verbindingen met anderen om je heen. Verbinding met je partner, met je kinderen, met de collega’s op je werk, met je gezin van herkomst en de verbinding met jezelf. In deze verbindingen kan je je erkend, gezien, gekoesterd, en geliefd voelen. Simpelweg het gevoel krijgen toe doet.
Maar is de verbinding beschadigd, ondervoed, overbelast, aan het verdwijnen, dan ga je je minder gelukkig voelen, met de ander en met jezelf.

Verbinding herstellen?

Via onderzoek van onderliggende gevoelens en behoeftes maak je stappen in het herstellen van het contact met jezelf en eventueel met je partner. Elke moeilijke periode is een kans om de verbinding met jezelf en/of je partner te verdiepen en daardoor gelukkiger in het leven te staan.

Welke behandelvormen?

Ik bied diverse behandelvormen aan, waaronder relatietherapie, individuele therapie, EMDR, brainspotting en/of  non-duale therapie om persoonlijke en/of relationele uitdagingen aan te pakken. Soms kan een combinatie van deze behandelvormen de beste weg naar ontwikkeling en herstel zijn. Samen gaan we op zoek naar wat het beste past.

Meer over Floor

Aangesloten/geregistreerd bij

   

Hoe anderen het hebben ervaren

Soms ontglip je elkaar in een relatie, ongewild. Dan kom je er samen niet meer uit. En wat ben je dan blij met mensen zoals Floor. Met geduld en inzicht, met empathie en een goed oog voor wat er werkelijk speelt heeft ze ons geleerd wat we samen kunnen doen om weer een goede relatie met elkaar te krijgen. Daar kunnen we haar niet genoeg voor bedanken. Liesbeth en Jan.