Onderzoeken, begrijpen en doorbreken

Op weg naar een nieuw evenwicht en hernieuwde verbinding

7

We hadden nooit verwacht dat onze interactiepatronen zo terug te voeren waren naar ons verleden en ons gezinnen van herkomst. Nu we de linken zien en begrijpen van elkaar waarom we op een bepaalde manier reageren en wat er dan wordt geraakt, is de angel er eigenlijk wel uit. Liesbeth en Peter.