Therapie

Wat kan relatietherapie, individuele therapie en/of coaching voor u betekenen?

Therapie en coaching kunnen u ondersteuning bieden om door een moeilijke fase heen te komen. Ik ga er vanuit dat u de oplossing voor uw problemen al bij u draagt en ik zal u begeleiden in het proces om weer contact te maken met deze oplossingen. Het kan ook uitkomst bieden als u bepaalde thema’s in uw leven herhaaldelijk blijft tegen komen en u niet weet hoe deze op te lossen.

Voor (echt)paren kan de relatietherapie fungeren als een loep. We vergroten uw relatiedynamiek uit en bekijken deze van dichtbij. Wat gebeurt er in contact met elkaar? Welke (destructieve) interactiepatronen vinden er plaats? Hoe zijn deze patronen ontstaan? Hoe kunt u deze patronen herkennen en doorbreken om tot een prettig contact met elkaar te komen?