Therapie

Wanneer therapie?
Therapie kan je ondersteunen om door een moeilijke fase heen te komen. Ik ga er vanuit dat je de oplossing voor deze fase al bij je draagt, ik zal je begeleiden in het proces om weer contact te maken met jezelf en met deze oplossing. Het kan ook uitkomst bieden als je bepaalde thema’s in je leven herhaaldelijk blijft tegen komen en je niet weet wat deze betekenen en/of hoe er constructiever/anders mee om te gaan.


Voor stellen kan de therapie fungeren als een loep. We vergroten de dynamiek tussen jullie uit waardoor de details en nuances zichtbaar worden. Hierdoor kunnen we beter onderzoeken wat er in deze dynamiek gebeurt en wat er onder deze dynamiek schuilgaat.

Wat gebeurt er in contact met elkaar? Welke (destructieve) interactiepatronen vinden er plaats? Hoe zijn deze patronen ontstaan? Waardoor zijn ze versterkt of bekrachtigd? Hoe kan je deze patronen herkennen en doorbreken om tot een fijn contact en een goede verbinding met elkaar te komen?