Investering

Tarieven 2018
Deze verschillen naar gelang de duur van het consult (60 min, 90 min, 120 min, wat van te voren in overleg wordt afgesproken) en het aantal personen dat deelneemt aan het consult. Voor meer informatie hierover, neem gerust contact op met Floor Mans.


Vergoedingen
De nota’s betreffende relatietherapie kunnen gesplitst worden, zodat iedere partner bij zijn of haar zorgverzekeraar kan declarerenPer zorgverzekeraar verschilt de hoogte van de vergoeding. Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding, voor de overige zorgverzekeraars is er bij een aanvullend pakket een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk, de therapie valt onder complementaire zorg, psychosociale hulpverlening/ alternatieve geneeswijzen, check deze link voor meer informatie of informeer naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar. U kunt declareren onder mijn AGB-code/zorgverlenersnummer: 94.009736.


Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren verzet of geannuleerd worden. Is dit niet het geval dan worden de kosten voor het consult in rekening gebracht
.