Relatietherapie

Wat is relatietherapie
Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, waarbij de partners samen in therapie zijn. Tijdens de sessie vertelt u over uw omgang met elkaar en bekijken we hoe u invulling geeft aan uw relatie.

Relatietherapie is systeemtherapie
Relatietherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd en de relatietherapeut een systeemtherapeut. Personen die, op welke manier dan ook, een band hebben met elkaar hebben noemen we een (sociaal) systeem. Iedereen behoort tot een aantal sociale systemen, bijvoorbeeld een gezin, een vriendengroep, school, werk, maar ook u en uw partner zijn een systeem. Binnen deze sociale systemen beïnvloeden personen elkaar. Wat we denken, voelen, hoe we reageren en handelen, wordt beïnvloed door het contact met anderen. Deze wisselwerking in contact met de ander kan verstoord raken. Er ontstaan interactiepatronen tussen partners die schadelijk zijn voor de relatie. Een systeemtherapeut ziet een probleem daarom niet als op zichzelf staand, maar verweven in het contact met de andere belangrijke personen waarmee iemand leeft. De behandeling richt zich op zowel de aangemelde problematiek als de interactiepatronen.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de NVRG of van de stichting EFT.

Wanneer relatietherapie
Iedereen heeft in zijn of haar sociale systeem te maken met spanningen en problemen, dit is tot op zekere hoogte normaal en hoort bij het leven. Situaties die spanningen en problemen kunnen geven zijn o.a. fase overgangen, waarbij partners in een nieuwe levensfase komen. Voorbeelden van deze fase overgangen zijn:

 • samenwonen
 • zwangerschap
 • geboorte van kinderen
 • uit huis gaande kinderen
 • scheiding
 • overlijden van een familielid/belangrijke ander
 • opnieuw samenstellen van een gezin (met kinderen)

Het vergt niet alleen persoonlijke aanpassing in deze nieuwe situatie, maar de partners moeten ook weer opnieuw afstemmen op elkaar. Soms is dat moeilijk en verliezen de partners verbinding met elkaar. Verder kunnen er  situaties ontstaan die de relatie onder een hoge druk zetten, zoals bijvoorbeeld:

 • een derde in het spel
 • uitgekeken zijn op elkaar
 • constant ruzie hebben met elkaar
 • seksuele problemen
 • langzaam uit elkaar groeien
 • verschillende ideeën hebben over de opvoeding van de kinderen
 • verslavingsproblematiek
 • agressie en/of geweld

Vaak komen partners er wel uit met elkaar of met behulp van vrienden en familie. Maar als de problemen ernstig zijn of lang duren, kan het zijn dat dit niet meer lukt. Relatietherapie kan dan een uitkomst bieden.